• kontrast
  • -
  • 0
  • +
 • Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion
 • Budowa umocnień brzegowych

  Budowa umocnień brzegowych

  W Mielnie - od strony Unieścia - trwają roboty budowlane, które są efektem realizacji inwestycji pn. „Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego systemu umocnień brzegowych na wysokości miejscowości Mielno”. Inwestor Urząd Morski w Szczecinie. Wykonawca Przedsiębiorstwo...

  zobacz więcej
 • Budżet gminy Mielno

  Budżet gminy Mielno

  Budżet gminy to tak naprawdę bardzo obszerna i często niezrozumiała dla mieszkańców uchwała. Dlatego startujemy z nowym miejscem, gdzie każdy może sprawdzić najważniejsze informacje o wydatkach i dochodach Gminy Mielno w danym roku. Tegoroczne i...

  zobacz więcej
 • Związki gminne przeciwko oderwaniu Łaz od Gminy Mielno

  Związki gminne przeciwko oderwaniu Łaz od Gminy Mielno

  Gmina Mielno w swojej walce o zablokowanie próby oderwania Łaz nie jest sama! Za pozostawieniem Łaz w Gminie Mielno opowiedział się zrzeszający 643 gminy Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej oraz tworzony przez większość nadmorskich gmin...

  zobacz więcej
 • Mieszkańcy Łaz przeciwko przyłączeniu Łaz do Gminy Sianów - wyniki konsultacji społecznych

  Mieszkańcy Łaz przeciwko przyłączeniu Łaz do Gminy Sianów - wyniki konsultacji społecznych

  Zakończyliśmy konsultacje w Gminie Mielno dotyczące próby odłączenia sołectwa Łazy od Gminy Mielno i przyłączenia do Gminy Sianów. Wyniki jednoznacznie potwierdzają, że mieszkańcy Gminy Mielno są przeciwko odłączeniu Łaz. Aż 97% mieszkańców gminy powiedziało stanowcze...

  zobacz więcej

Mapa
inwestycji

Mapa inwestycji zobacz więcej

Kamery
internetowe

Kamery internetowe zobacz więcej
fala