Obraz z kamery w Mielnie stanowi wyłączną własność serwisu www.mielno.pl.

Wykorzystywanie bez zgody będzie traktowane jako naruszenie praw autorskich i praw do własności intelektualnej.