Marka

Budowanie rozwoju gminy to bardzo skomplikowany proces angażujący władze samorządowe, mieszkańców, urzędników, przedsiębiorców i wszelkie inne formalne i nieformalne podmioty oraz instytucje. Jednym z elementów, który konsoliduje wszystkich zainteresowanych może być marka lokalna. Za jej stworzenie odpowiedzialny jest samorząd terytorialny, natomiast promować ją powinien każdy, komu zależy na rozwoju m.in. turystyki. Dlatego władze Gminy Mielno zdecydowały, aby udostępnić wszystkim zainteresowanym logo marki "Mielno nad dwiema wodami" do użytku - także komercyjnego - bez ponoszenia z tego tytułu żadnych opłat. Jedyną formalnością jest konieczność zgłoszenia poprzez interaktywny formularz chęci używania znaku graficznego oraz akceptacja przedmiotowego regulaminu. Zgłoszenie domyślnie oznacza automatyczną zgodę na korzystanie z logo (maksymalnie uproszczona procedura nie przewiduje konieczności uzyskania oficjalnej odpowiedzi przez wnioskodawcę). Natomiast używanie logo w sposób niezgodny z powyższym trybem, czy naruszający postanowienia regulaminu będzie wiązać się z cofnięciem zgody na używanie znaku graficznego.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

REGULAMIN

STANDARYZACJA LOGO


LOGO (wersja podstawowa) - paczka do pobrania

LOGO (wersja uproszczona) - paczka do pobrania