• kontrast
  • -
  • 0
  • +
 • Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion
 • Sesja Rady Miejskiej Mielna

  W dniu 27 marca 2020 r. , o godz. 12.00, odbyła się zdalna sesja Rady Miejskiej Mielna.  30-12-2019 r. Jednogłośnie uchwalony budżet gminy Mielno na 2020 r. Zdaniem samorządowców to budżet kompromisu będący wynikiem licznych i szerokich rozmów m. in. z mieszkańcami, sołectwami, jednostkami organizacyjnymi gminy, stowarzyszeniami. Dochody wyniosą prawie 53 mln zł, wydatki zaś około...

  27.03.2020r

  więcej
 • Innowacyjny samorząd

  Gmina Mielno znalazła się wśród finalistów konkursu „INNOWACYJNY SAMORZĄD”, zorganizowanego przez Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowe. Do konkursu zgłoszono 304 projekty, które nadesłało 181 jednostek samorządu terytorialnego. Mielno - w kategorii gminy miejsko - wiejskie - doceniono za racjonalizację ekonomiczno - środowiskową sytemu oczyszczania ścieków Ekoprzedsiębiorstwo Sp. z o. o. w Mielnie.Konkurs miał na celu promocję...

  05.03.2020r

  więcej
 • Nagrodzono najlepsze samorządy

  Gmina Mielno znalazła się na drugim miejscu - wśród najlepszych gmin miejsko - wiejskich - w Polsce o najwyższym poziomie rozwoju, w XVII edycji Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego. Ranking opracowywany jest w oparciu o 16 wskaźników obejmujących trzy obszary rozwoju: gospodarczy, społeczny i ochronę środowiska.Powstaje on na podstawie danych z GUS i obejmuje wszystkie...

  22.01.2020r

  więcej
 • Rada Turystyki Gminy Mielno

  Gmina Mielno ma być liderem turystyki, dlatego też rozpoczyna wieloletni i wielowymiarowy projekt zorientowany na rozwój lokalnej turystyki. Zdecydowaliśmy się na podjęcie konkretnych kroków celem ukształtowania planów działania na najbliższe lata.Specjalnie w tym celu Burmistrz Mielna powołała ciało doradcze tzw. Radę Turystyki, które będzie łączyć głos specjalistów ze świata nauki, przedstawicieli trzeciego sektora, ale także przedsiębiorców...

  22.01.2020r

  więcej
 • Centrum przesiadkowe w Mielnie

  Budowa Centrum przesiadkowego w Mielnie to dla władz samorządowych gminy priorytet w tym roku.W Urzędzie Miejskim w Mielnie podpisano umowę z marszałkiem województwa na 2 mln dofinansowania unijnego. Całość projektu - realizowanego w ramach ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) - wyniesie ponad 5,2 mln złotych. Centrum przesiadkowe będzie zlokalizowane na końcu linii kolejowej Koszalin - Mielno, w...

  16.01.2020r

  więcej
 • Modernizacja energetyczna

  Jako jedyni w województwie rozpoczynamy realizację: - innowacyjnego - pionierskiego - hybrydowego projektu modernizacji energetycznej obiektów użyteczności publicznej. Przedsięwzięcie to wykonamy w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego (PPP) i z wykorzystaniem funduszy unijnych. To połączenie sił i środków umożliwi nam termomodernizację aż czterech obiektów na terenie naszej gminy. Wspólne w Partnerem - wyłonionym w drodze przetargu...

  30.11.2019r

  więcej
 • Remont głównej drogi w Mielnie

  Będzie remont drogi głównej w Mielnie. Na lipcowej sesji nadzwyczajnej mieleńscy radni, władze gminy i koszalińskiego starostwa dopełnili formalności. Remont najważniejszej wizerunkowo ulicy w nadmorskim kurorcie to priorytetowy projekt dla władz gminy Mielno. Całość będzie prowadzona etapowo - łącznie 3 etapy. W pierwszym, nowe oblicze zyska kilometrowy odcinek ul. 6 - go Marca (od rozwidlenia ul....

  23.10.2019r

  więcej
 • Nowa Młodzieżowa Rada Gminy Mielno

  Już jest... czyli Młodzieżowa Rada Gminy Mielno - po wyborach. Są wśród nich uczniowie szkół podstawowych z Mielna, i Sarbinowa, ale także członkowie honorowi czyli absolwenci naszych placówek edukacyjnych. Są młodzi, ambitni i chętni do społecznej pracy na rzecz lokalnej społeczności.Na pewno znacie te twarze, bo są też związane ze szkolnym samorządem uczniowskim, wolontariatem i wszelkimi...

  21.10.2019r

  więcej
 • Z myślą o mieszkańcach

  Z myślą o naszych mieszkańcach - tych małych i tych dużych. W Gąskach oddano klucze do nowych mieszkań socjalnych naszym mieszkańcom oraz otworzyliśmy nową siedzibę Placówki Wsparcia Dziennego. To była długo wyczekiwana społecznie inwestycja, która także dla władz samorządowych naszej gminy Mielno była priorytetowym projektem. Przypomnijmy: budowa - w miejscu, gdzie kiedyś znajdował się Dom Opieki...

  16.10.2019r

  więcej
 • Mielno ekspertem w profilaktyce grypy

  Laury gmina Mielno otrzymała uznaniu za zasługi na rzecz szerzenia profilaktyki grypy oraz za trud wkładany w realizację ważnych zadań z zakresu promocji ochrony zdrowia.Wręczenie nagród odbyło się podczas XI Debaty Ekspertów Flu Forum 2019 w Sali Kolumnowej Sejmu Rzeczypospolitej.

  13.09.2019r

  więcej
fala