• kontrast
  • -
  • 0
  • +
 • Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion
 • Drugi etap sprzedaży węgla w Gminie Mielno

  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego (Dz. U. 2022.2238) Gmina Mielno przystępuje do drugiego etapu sprzedaży węgla dla swoich mieszkańców. Do 7 stycznia 2023 r. zbieramy zapotrzebowania na dostawę węgla: frakcji grubej (orzech 25-50 mm); frakcji średniej...

  30.12.2022r

  więcej
 • Wstępna deklaracja zakupu węgla

  Urząd Miejski w Mielnie zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy Mielno o wyrażenie wstępnej deklaracji zakupu - po preferencyjnych cenach - węgla oferowanego przez stronę rządową. Uwaga: Węgiel mogą kupić wyłącznie osoby, które wystąpiły lub planują wystąpić o przyznanie dodatku węglowego. Przyznanie dodatku pozwala zakupić: 1,5 tony węgla do końca 2022 roku oraz 1,5 tony...

  24.10.2022r

  więcej
 • Sesja Rady Miejskiej Mielna

  Kolejna sesja Rady Miejskiej Mielna odbyła się dnia 25 lipca 2022 r., o godz. 10.00, na sali konferencyjnej przy stadionie sportowym w Mielnie, ul. Olimpijska 11. 28.06.2022 r. Mieleńscy radni jednogłośnie udzielili wotum zaufania Olga Roszak-Pezała, Burmistrzowi Mielna, jak też podjęli uchwałę absolutoryjną. 25.02.2022 r. W czasie sesji nagrody sportowe Burmistrza Mielna otrzymali: zawodnicy: Mieleński Klub...

  28.06.2022r

  więcej
 • Innowacyjny samorząd - wyróżnienie dla Mielna

  Gmina Mielno zdobyła wyróżnienie w kategorii: gmina miejsko - wiejska w konkursie pn. "Innowacyjny samorząd" zorganizowanym przez serwis samorządowy Polska Agencja Prasowa. Laury zdobyliśmy za pionierski w zachodniopomorskim projekt termomodenizacji obiektów użyteczności publicznej realizowany w partnerstwie publiczno - prywatnym (PPP). Innowacyjny to wcale nie oznacza, że musimy stosować absolutnie najnowocześniejsze cyfrowe technologie. Myślę, że jest wiele...

  27.05.2022r

  więcej
 • Związki gminne przeciwko oderwaniu Łaz od Gminy Mielno

  Gmina Mielno w swojej walce o zablokowanie próby oderwania Łaz nie jest sama! Za pozostawieniem Łaz w Gminie Mielno opowiedział się zrzeszający 643 gminy Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej oraz tworzony przez większość nadmorskich gmin Związek Miast i Gmin Morskich.

  18.02.2022r

  więcej
 • Budowa umocnień brzegowych

  W Mielnie - od strony Unieścia - trwają roboty budowlane, które są efektem realizacji inwestycji pn. „Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego systemu umocnień brzegowych na wysokości miejscowości Mielno”. Inwestor Urząd Morski w Szczecinie. Wykonawca Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe HYDROBUD z Ustronia Morskiego. W związku z realizacją zadania zmieniona została organizacja ruchu na ul. Rybackiej w Mielnie. Ulica –...

  25.01.2022r

  więcej
 • Mieszkańcy Łaz przeciwko przyłączeniu Łaz do Gminy Sianów - wyniki konsultacji społecznych

  Zakończyliśmy konsultacje w Gminie Mielno dotyczące próby odłączenia sołectwa Łazy od Gminy Mielno i przyłączenia do Gminy Sianów. Wyniki jednoznacznie potwierdzają, że mieszkańcy Gminy Mielno są przeciwko odłączeniu Łaz. Aż 97% mieszkańców gminy powiedziało stanowcze "NIE" pomysłowi zmiany granic administracyjnych naszego samorządu. Najistotniejsze jest jednak zdanie samych zainteresowanych, czyli mieszkańców Łaz, którzy dali jasną odpowiedź: 96%...

  24.01.2022r

  więcej
 • Centrum przesiadkowe w Mielnie

  Nowe chodniki, wiaty, przejścia dla pieszych, wyremontowany parking, kolejne ścieżki rowerowe połączone z istniejącą siecią dróg... nic tylko spacerować i podróżować. Pierwszy etap budowy centrum przesiadkowego w Mielnie zakończony. Zmieniamy gminę dla Was.

  19.11.2021r

  więcej
 • Szczepimy się w gminie Mielno

  Informujemy, że w ramach Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciw Covid-19 na terenie gminy Mielno jest uruchomiony punkt szczepień: Ośrodek Zdrowia OMNIS Gutowscy - Sarbinowo, ul. Nadbrzeżna 62. Przed przyjściem do punktu zarejestruj się na szczepienie. Telefon do rejestracji 94 316 55 89 Rusza również akcja bezpłatnych szczepień przeciw grypie dla pełnoletnich.

  10.06.2021r

  więcej
fala