Biuro Rady Miejskiej Mielna
Urząd Miejski w Mielnie,
pokój 309
tel. 94 345 98 58
poczta elektroniczna

System RadaSkład Rady Miejskiej Mielna VIII kadencja 2018-2023


Prezydium:

Tadeusz Jarząbek - Przewodniczący Rady Miejskiej Mielna

Ryszard Kusyk - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Mielna

Maciej Starnawski - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Mielna


Członkowie:

Iwona Burdzińska

Krzysztof Chadacz

Piotr Dobrasiewicz

Magdalena Gos-Kozłowska

Elżbieta Kopczyńska

Katarzyna Mróz

Zygmunt Ramotowski

Leon Rybka

Joanna Sosnowska

Bronisław Stypka

Lilla Szewczyk

Monika Zabłocka