• kontrast
  • -
  • 0
  • +
 • Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion
 • Usługi indywidualnego transportu

  Celem głównym projektu jest zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i zawodowego poprzez wsparcie w zakresie mobilności pełnoletnich mieszkańców Gminy Mielno oraz poprawa dostępności do wielorodzinnych budynków mieszkalnych w gminie w latach 2020-2022. Zobacz więcej

  30.08.2021r

  więcej
 • Przebudowa Słonecznej w Łazach

  Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Gmina Mielno realizuje projekt pn. „Przebudowa ulicy Słonecznej w Łazach” mający na celu poprawę dostępności do budynków użyteczności publicznej dla mieszkańców miejscowości Łazy poprzez przebudowę ulicy Słonecznej. W wyniku realizacji operacji przebudowana zostanie cała ulica Słoneczna o długości 1153 m. W ramach inwestycji...

  28.03.2019r

  więcej
 • Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mielno

  Projekt Gminy Mielno pod nazwą „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mielno” otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania RPZP.02.05.00 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 739.3181,55 zł. Całkowity koszt realizacji projektu to 869.7860,66 zł. W ramach tego projektu zostaną poddane modernizacji energetycznej...

  21.09.2018r

  więcej
 • Leśna Pętla Przygód i Tajemnic w Mielnie

  Projekt Gminy Mielno pod nazwą „Leśna Pętla Przygód i Tajemnic w Mielnie” otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 531 186,60 zł. Całkowity koszt realizacji projektu to 1 167 061,33 zł. Leśna Pętla Przygód i Tajemnic w Mielnie to wyjątkowy...

  02.02.2018r

  więcej
 • Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Mielenku

  Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Gmina Mielno realizuje projekt pn. „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Mielenku” mający na celu: Budowę ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Mielenku w celu zaspokojenia potrzeb lokalnej społeczności. Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Mielenku ma charakter ogólnodostępny i bezpłatny. Powstanie nowa infrastruktura rekreacyjna w nadmorskiej...

  21.09.2017r

  więcej
 • Odbudowa promenady w Mielnie

  Otrzymaliśmy dofinansowanie projektu oczekiwanego od wielu lat przez mieszkańców i turystów - zakładające odbudowę promenady w Mielnie. Projekt pod nazwą: Rozwój Promenady Przyjaźni w Mielnie. Połączymy dwa istniejące odcinki, zabrane przez żywioł w latach 80-tych minionego wieku w jedną całość. Istniejące zejścia na plażę przy ulicy Orła Białego – Chmielnej - Mickiewicza zostaną scalone kładkami na...

  12.09.2017r

  więcej
 • W Chłopach powstanie "Skarbnica"

  Projekt Gminy Mielno pod nazwą „Skarbnica Wioski Rybackiej w Chłopach” otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 824 157,59 zł.  Całkowity koszt realizacji projektu to 2 057 427, 42 zł. Nowo powstały obiekt będzie nowoczesnym multimedialnym budynkiem łączącym funkcje...

  12.09.2017r

  więcej
 • Centrum przesiadkowe

  Burmistrz Mielna podpisała umowę o dofinansowanie projektu pod nazwą ”Budowa Centrum Przesiadkowego” w ramach działania 2.3 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.  Całkowita wartość projektu 4125957,53 zł z czego dofinansowanie wyniosło 1 859 433, 00zł. Projekt obejmuje między...

  20.07.2017r

  więcej
 • 13.03.2017r

  więcej
 • Przebudowa drogi dojazdowej do grodziska w Mielnie

  Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Gmina Mielno realizuje projekt pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do grodziska w Mielnie” mający na celu poprawę dostępności zrewitalizowanego grodziska w Mielnie, poprzez przebudowę odcinka 0,139 km drogi dojazdowej do grodziska. W wyniku realizacji operacji przebudowane zostanie 139 m drogi wewnętrznej od skrzyżowania z...

  28.06.2016r

  więcej

Zewnętrzne linki

5.11.2014

Cyfrowa gmina  Mielno
PO "RYBY" 2007-2013

PROW  2007-2013

RPO WZ 2007-2013

ZPORR 2004-2006 

INTERREG III A

SPO ROL 2004-2006 

fala