Projekt Gminy Mielno pod nazwą „Leśna Pętla Przygód i Tajemnic w Mielnie” otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 531 186,60 zł. Całkowity koszt realizacji projektu to 1 167 061,33 zł.

Leśna Pętla Przygód i Tajemnic w Mielnie to wyjątkowy i oryginalny produkt turystyczny, mocno związany z lokalnymi zasobami przyrodniczymi i kulturowymi. Będzie to rodzaj ścieżki przyrodniczej, która będzie prowadzić przez charakterystyczne dla nadmorskiego lasu stare wydmy oraz inne obiekty: grodziska i bunkry. Najbardziej charakterystyczne elementy ścieżki to wielkie figury szyszek, kładka łącząca dwa grodziska, taras widokowy oraz dwa nowe „opakowania” bunkrów. To typowo rodzinny produkt, wielka frajda dla dzieci i zachęta do odwiedzenia tego niezwykłego zakątka Mielna.

Celem ogólnym projektu jest stabilizacja rynku pracy dzięki wydłużeniu sezonu turystycznego.

W efekcie realizacji projektu przewiduje się wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne.