Czysto, bezpiecznie i w zgodzie z przyrodą.

2018 rok

Błękitna Flaga powiewa w Łazach, a w Mielnie króluje certyfikat Przyjazna Plaża - nagrody dla gminnych kąpielisk za europejską jakość wody, bezpieczeństwo i edukację ekologiczną.



Nasze kąpielisko w Łazach otrzymało w 2018 roku Błękitną Flagę (powyżej)




Po raz pierwszy 1 lipca 2016 r. powiała na maszcie przy głównej plaży w Mielnie "Błękitna Flaga", międzynarodowe wyróżnienie przyznane naszemu kąpielisku za spełnienie rygorystycznych norm czystości wody i bezpieczeństwa.
Błękitna Flaga jest programem realizowanym w celu promowania ekologii, ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju w miejscowościach nadmorskich.
Program ten spełnia także ważną rolę zwiększania świadomości ekologicznej turystów oraz społeczności lokalnych.

Mamy przyjemność poinformować Państwa, że kąpielisko Mielno 216 otrzymało międzynarodowe wyróżnienie Błękitna Flaga na rok 2017.


Kąpieliska i mariny wyróżnione Błękitną Flagą spełniają najwyższe kryteria z zakresu:

• jakości wody
• działań na rzecz edukacji ekologicznej
• zarządzania środowiskowego
• bezpieczeństwa oraz jakości prowadzonych usług


Międzynarodowe Jury w Kopenhadze przyznało "Błękitną Flagę" na sezon 2016 dla kąpieliska w Mielnie.

(główne wejście przy ul. Kościuszki - koło pomnika Morsa).

Błękitna Flaga to prestiżowe wyróżnienie dla kąpielisk i marin, które spełniają normy czystości wody i bezpieczeństwa. Certyfikat przyznawany jest od 20lat, ale tylko na jeden sezon. W 2016 roku w Polsce nagroda została przyznana 31 kąpieliskom oraz 6 marinom.

Na poziomie krajowym rekomendacji do przyznania Błękitnej Flagi udziela jury złożone z upoważnionych przedstawicieli Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Gospodarki, Polskiej Organizacji Turystycznej, Inspekcji Ochrony Środowiska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Polskiego Związku Żeglarskiego, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Polskiego Klubu Ekologicznego, Związku Miast i Gmin Morskich.

Ostateczną decyzję o przyznaniu Błękitnej Flagi podejmuje jury międzynarodowe z siedzibą w Kopenhadze, składające się z przedstawicieli Światowej Organizacji Turystycznej (WTO), Programu Ochrony Środowiska ONZ (UNEP), Międzynarodowej Rady Przemysłu Morskiego (ICOMIA), Międzynarodowej Federacji Ratownictwa Wodnego (ILS), Światowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN), Komisji ds. Środowiska Parlamentu Europejskiego (EU), Europejskiej Unii na Rzecz Ochrony Wybrzeży (EUCC) oraz Fundacji na rzecz Edukacji Ekologicznej (FEE).

Plaża ze znakiem Błękitnej Flagi nie może być zanieczyszczona ściekami przemysłowymi i komunalnymi, teren kąpieliska musi być utrzymywany w czystości, powinny być tam kosze na śmieci i pojemniki do selektywnej zbiórki surowców wtórnych, toalety, w tym dla osób niepełnosprawnych. Na plażę z Błękitną Flagą nie wolno wjeżdżać pojazdami, obozować i wprowadzać zwierząt. Kąpielisko musi być strzeżone, wyposażone w środki pierwszej pomocy.