25 listopada 2011 roku Zarząd Polskiej Grupy Energetycznej EJ 1 wytypował trzy potencjalne lokalizacje będące miejscem budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej. Na liście znalazła się - niespodziewanie i nagle – wieś Gąski w gminie Mielno. Informacja wywołała oburzenie wśród mieszkańców i władz samorządowych gminy. Społeczne zbulwersowanie spotęgował fakt, iż procedura ustawowa dotycząca inwestycji szczególnie uciążliwych dla środowiska, a takimi są obiekty jądrowe, wyraźnie określa sposoby podawania do publicznej wiadomości propozycji ich lokalizacji, metody przeprowadzania konsultacji społecznych i procedury zgłaszania tych lokalizacji do ewentualnej realizacji. W przypadku Gąsek pogwałcono wszystkie z tych procedur. Inwestor samowolnie, naruszając wcześniejsze ustalenia, zakomunikował Polakom tę informację. Od tego dnia rozpoczęła się walka lokalnej społeczności i mieleńskich włodarzy z atomowym lobby... 


AKTUALNOŚCI26-08-2016 r. 

Pierwsza część obchodów w Gąskach koło latarni.

Władze Gminy Mielno, parlamentarzyści, władze województwa zachodniopomorskiego, radni, sołtysi, sąsiedni samorządowcy, działacze społecznego ruchu antyatomowego, mieszkańcy gminy podsumowali pięcioletnią, zwycięską walkę z lobby atomowym.MielNogami - antyatomowy bieg plażą połączony z akcją charytatywną "Biegnę dla Kamila", występ zespołu OSADA BAND, pokaz laserów towarzyszyły drugiej części (w Mielnie) uroczystości związanych z wygraną walką z atomem w Gąskach. zobacz

22-07.2016 r.

Z W Y C I Ę Ż Y L I Ś M Y  

21-06-2016 r.


10-06-2015 r.

Radioaktywność nie zna granic...

"NOWY SĄSIAD (Das Ding am Deich)" - to historia oporu przeciw budowie elektrowni atomowej w Brokdorf nad Łabą (Niemcy). Film w reżyserii Antje Hubert zobaczyli na dużym ekranie w koszalińskim Multikinie mieszkańcy Gminy Mielno i nie tylko...
Reżyserka towarzyszy zaangażowanym, sympatycznym bohaterom w ich wspomnieniach i w aktualnych akcjach protestacyjnych. We wrażliwy i wielce emocjonalny sposób portretuje odcinek ich drogi życiowej, naznaczony zajadłą walką o demokrację i prawo do współdecydowania. Dokumentowanie tak długiego przedziału czasu (tj. lata1973 - 2011) i obfitość materiałów archiwalnych oraz rozmów ze świadkami tamtych czasów sprawiają, że film ten staje się niezrównanym w swym rodzaju dokumentem najnowszej historii Niemiec. Mocne słowa padają z ust bohaterów: "Kiedy zdałem sobie sprawę z tego, co się dzieje, moja wizja demokratycznego państwa prawa legła w gruzach” - stwierdza Ali Reimers hodowca mlecznych krów, gospodarz z Brokdorfu

Po koszalińskiej projekcji podczas spotkania z aktywistą antyatomowym i mieszkańcem Brokdorfu - Karstenem Hinrichsenem - pytano o formy i metody "walki" z atomowym lobby. Gość z Niemiec podsumował: "Zrobiliśmy wszystko, co było możliwe, walce poświęcliliśmy prawie pół wieku. Nasz kraj rezygnuje z energii atomowej, w 2022r. zakończymy definitywnie ten rozdział."

Z tego filmu wynika jasna puenta stwierdziła po projekcji Olga Roszak -Pezała, Wójt Gminy Mielno: "Tytułowy nowy sąsiad - montsrum atomowe - w pobliżu domostw to cykająca bomba, to niepewność jutra dla mieszkańców wsi z którą żyją od ponad 40 lat".Skarga do Trybunału Konstytucyjnego

17-03-2015r.

Społecznicy z antyatomowego ruchu na spotkaniu z Bronisławem Komorowskim, prezydentem RP, w Koszalinie na Rynku Staromiejskim.
Głowa państwa  - jako kandydat starający się o reelekcję - otrzymała od przeciwników budowy elektrowni atomowej w Gąskach list - protest oraz żółtą koszulkę z rozpoznawalnym znakiem ATOM STOP - GMINA MIELNO.20 czerwca 2013r


Wojewoda wskazał Gąski...

List wojewody do wójta gminy Mielno

Odpowiedź wójta gminy Mielno do wojewody

28 stycznia 2014r.

Rada Ministrów przyjęła Program Jądrowy

05 lutego 2014r.

Atom wkracza do Polski

11 marca 2014r.

Delegacja z Mielna w Sejmie

14 marca 2014r. Konsultacje prawne

Z inicjatywy wójta Gminy Mielno odbyło się robocze spotkanie z przedstawicielami sąsiednich samorządów przeciwników budowy elektrowni atomowej w Gąskach.  – Zaprosiliśmy przede wszystkim prawników, gdyż zależało nam doradztwie i  konsultacjach prawnych – informuje Olga Roszak – Pezała, gospodarz Mielna i jednocześnie koordynator podpisanego w ubiegłym roku Listu Intencyjnego przez dziewięciu włodarzy. Tematem przewodnim spotkania było omówienie kwestii skierowania wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w przedmiocie zbadania zgodności z Konstytucją RP ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących z 2011 roku. 


22 marca 2014r.

Apel byłego premiera Japonii o świat wolny od atomu


Powstaje monografia o polskim ruchu antyatomowym. Poszukiwani uczestnicy i materiały sprzed lat...

Książka „Słońce jeszcze nie wzeszło” opowiada o potrójnej tragedii z marca 2011 roku: trzęsieniu ziemi, tsunami i katastrofie jądrowej. Jej autorem jest mieszkający przez wiele lat w Japonii korespondent polskich mediów w Tokio – Piotr Bernardyn. W książce autor wspomina spędzone w Japonii pierwsze dni kryzysu jądrowego, w których ważyły się losy kraju. Nie jest to jednak jedynie zapis indywidualnych przeżyć, ale wspomnienia osadzone są w kontekście historii Japonii, mentalności jej mieszkańców i reakcji narodu na wielką tragedię


wywiad z autorem książki

12 lutego 2015r.

Atom - stop czyli trzy lata po referendum gminnym...