Stacjonarny PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Urząd Miejski w Mielnie, pok. nr 007, parter.Punkt czynny w każdy czwartek w godz. 12.00 – 16.00 

Konieczna jest rejestracja telefoniczna wizyty pod nr tel.: 790 700 695

e-mail: pomoc.prawna@powiat.koszalin.pl