PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ - zawieszony do odwołania

UM Mielno, pok. nr 007, parter.

Punkt czynny w każdy czwartek w godz. 12.00 – 16.00