Zostań turystycznym przyjacielem Gminy Mielno

Gmina Mielno to miejsce, które potrafi rozkochać w sobie turystów. Dlatego wielu z nich przyjeżdża do nas konsekwentnie od kilkunastu, czy nawet kilkudziesięciu lat. 

Naszym najwierniejszym turystom pragniemy podziękować za to, że tak chętnie tutaj wracają i docenić ich silną relację z Gminą Mielno.  Uważamy, że takie osoby możemy śmiało nazywać naszymi turystycznymi przyjacielami!


Jak zostać Turystycznym Przyjacielem Gminy Mielno?

Podstawą do przyznania tytułu „Turystycznego Przyjaciela” będą złożone przez Państwa na piśmie informacje zawierające terminy i miejsca pobytu turystycznego w miejscowościach gminy. Potwierdzenie tych informacji mogą stanowić zdjęcia, zaświadczenia, rachunki za pobyt itp. Aby zabawy zbytnio nie utrudniać, nie przygotujemy szczegółowych druków i procedur. Wystarczy napisać list oraz dołączyć wspomniane materiały potwierdzające jego treść po czym pakiet dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Mielnie (lub także pocztą na adres: ul. Bolesława Chrobrego 10, 76-032 Mielno bądź przez e-mail na adres um@gmina.mielno.pl)

Wniosek o nadanie wspomnianego odznaczenia może złożyć sam nominowany ale również kwaterodawca, czy nawet kilku kwaterodawców, ważne żeby zawierał on imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i kontakt do osoby nominowanej. Nie ograniczamy zabawy żadnymi terminami – będą nominacje, będą wręczane statuetek – w czasie i miejscu ustalonym wspólnie.
Uwaga! Wszystkich obowiązują przepisy związane z ochroną danych osobowych – typując „Turystycznego Przyjaciela Gminy Mielno” nie zapominajmy o załączeniu do listu klauzuli zgody z podpisem osoby nominowanej:
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i publicznego udostępnienia wizerunku dla potrzeb wyłonienia „Turystycznego Przyjaciela Gminy Mielno”

Pani Danuta i Pan Jan jako nowi Turystyczni Przyjaciele Gminy Mielno

Kolejni Turystyczni Przyjaciele Gminy Mielno: Pani Agnieszka, Pani Olga oraz Pan Maciej