• kontrast
  • -
  • 0
  • +
 • Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion
 • Odbudowa promenady w Mielnie

  Otrzymaliśmy dofinansowanie projektu oczekiwanego od wielu lat przez mieszkańców i turystów - zakładające odbudowę promenady w Mielnie. Projekt pod nazwą: Rozwój Promenady Przyjaźni w Mielnie. Połączymy dwa istniejące odcinki, zabrane przez żywioł w latach 80-tych minionego wieku w jedną całość. Istniejące zejścia na plażę przy ulicy Orła Białego – Chmielnej - Mickiewicza zostaną scalone kładkami na...

  12.09.2017r

  więcej
 • Przebudowa drogi dojazdowej do grodziska w Mielnie

  Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Gmina Mielno realizuje projekt pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do grodziska w Mielnie” mający na celu poprawę dostępności zrewitalizowanego grodziska w Mielnie, poprzez przebudowę odcinka 0,139 km drogi dojazdowej do grodziska. W wyniku realizacji operacji przebudowane zostanie 139 m drogi wewnętrznej od skrzyżowania z...

  28.06.2016r

  więcej
 • Przebudowa ulicy Spokojnej w Mielnie

  Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Gmina Mielno realizuje projekt pn. „Przebudowa ulicy Spokojnej w Mielnie, etap II” mający na celu poprawę dostępności do Domu Pomocy Społecznej w Mielnie poprzez dokończenie przebudowy 0,161 km odcinka ulicy Spokojnej w Mielnie. W wyniku realizacji operacji przebudowane zostanie 161 m drogi gminnej...

  28.06.2016r

  więcej
 • Centrum przesiadkowe

  Burmistrz Mielna podpisała umowę o dofinansowanie projektu pod nazwą ”Budowa Centrum Przesiadkowego” w ramach działania 2.3 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.  Całkowita wartość projektu 4125957,53 zł z czego dofinansowanie wyniosło 1 859 433, 00zł. Projekt obejmuje między...

  20.07.2017r

  więcej
 • Leśna Pętla Przygód i Tajemnic w Mielnie

  Projekt Gminy Mielno pod nazwą „Leśna Pętla Przygód i Tajemnic w Mielnie” otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 531 186,60 zł. Całkowity koszt realizacji projektu to 1 167 061,33 zł. Leśna Pętla Przygód i Tajemnic w Mielnie to wyjątkowy...

  02.02.2018r

  więcej
 • Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Mielenku

  Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Gmina Mielno realizuje projekt pn. „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Mielenku” mający na celu: Budowę ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Mielenku w celu zaspokojenia potrzeb lokalnej społeczności. Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Mielenku ma charakter ogólnodostępny i bezpłatny. Powstanie nowa infrastruktura rekreacyjna w nadmorskiej...

  21.09.2017r

  więcej
 • Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mielno

  Projekt Gminy Mielno pod nazwą „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mielno” otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania RPZP.02.05.00 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 739.3181,55 zł. Całkowity koszt realizacji projektu to 869.7860,66 zł. W ramach tego projektu zostaną poddane modernizacji energetycznej...

  21.09.2018r

  więcej
 • Przebudowa Słonecznej w Łazach

  Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Gmina Mielno realizuje projekt pn. „Przebudowa ulicy Słonecznej w Łazach” mający na celu poprawę dostępności do budynków użyteczności publicznej dla mieszkańców miejscowości Łazy poprzez przebudowę ulicy Słonecznej. W wyniku realizacji operacji przebudowana zostanie cała ulica Słoneczna o długości 1153 m. W ramach inwestycji...

  28.03.2019r

  więcej
 • Gmina Altenpleen (Niemcy)

  2012, 2013, 2015 – goście  z Niemiec uczestniczyli w Międzynarodowych Zlotach Morsów. 28 sierpnia 2010 Wizyta delegacji - przedstawicieli Gminy Altenpleen na Dożynkach Gminnych. 13- 14 lutego 2010 Udział delegacji z partnerskiej Gminy w VII Międzynarodowym Zlocie Morsów - Mielno 05 - 06 czerwiec 2009 Grupa 23 osób z Chóru Szantowego z gminy Partnerskiej z Schorfheide...

  19.01.2017r

  więcej
 • Gmina Båstad (Szwecja)

  2016 r. Udział delegacji z gminy partnerskiej w XIII. Międzynarodowym  Zlocie  Morsów - Mielno. 13-15.02 . 2015 r. Udział delegacji z gminy partnerskiej w XII. Międzynarodowym  Zlocie  Morsów  - Mielno. 14-16.02.2014 r.  Udział delegacji z gminy partnerskiej w XI. Międzynarodowym  Zlocie  Morsów  - Mielno. 14-16 lutego 2013 r. Udział delegacji z gminy partnerskiej w X. Międzynarodowym ...

  19.01.2017r

  więcej
fala