Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Gmina Mielno realizuje projekt pn. „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Mielenku” mający na celu: Budowę ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Mielenku w celu zaspokojenia potrzeb lokalnej społeczności. Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Mielenku ma charakter ogólnodostępny i bezpłatny.

Powstanie nowa infrastruktura rekreacyjna w nadmorskiej miejscowości Mielenko w ramach, której powstaną cztery nowe obiekty rekreacyjne, przeznaczone dla mieszkańców. Infrastruktura ma ogólnodostępny, bezpłatny charakter i służyć ma zaspokajaniu potrzeb lokalnej społeczności. Przyczyni się do zwiększenia aktywności mieszkańców oraz ich integracji.W trakcie realizacji projektu powstanie miejsce na grilla, altana ogrodowa, zamontowane zostaną ławki, elementy zewnętrznej siłowni i stojak na rowery. Całość zostanie ogrodzona.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej związanych z realizacją operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wydatki kwalifikowalne: 264 097,70 zł.
Wnioskowane dofinansowanie projektu: 168 045,00 zł

Umowa o przyznaniu pomocy pomiędzy Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego a Gminą Mielno została zawarta w dniu 07.09.2017r. Zakończenie projektu przewidziane jest na październik 2018r.