Gmina Mielno najlepsza w Zachodniopomorskiem


Znamy wyniki tegorocznego Rankingu Gmin pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. Gmina Mielno zwyciężyła w trzech kategoriach: lider powiatu koszalińskiego, lider województwa w obszarze gmin miejsko-wiejskich, oraz w najważniejszej – lider województwa zachodniopomorskiego.

Ranking opracowywany jest przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego we współpracy z Zachodniopomorskim Urzędem Statystycznym. Jedną z intencji pomysłodawców było zainteresowanie debaty publicznej tematyką zasad oceny samorządów z wykorzystaniem obiektywnych, realnych wskaźników ilościowych opierających się na sprawdzonych danych statystycznych.

Najlepsi z najlepszych

Przedstawiciele Fundacji tłumaczą, że w kontekście dyskusji o administracji publicznej i o samorządzie terytorialnym za mało mówi się o jakości zarządzania – szczególnie w kontekście jednostek lokalnych. M.in. po to powstał ranking, który ma wyłonić wyróżniające się na tle pozostałych, najlepiej zarządzane gminy. To one, a przede wszystkim ich władze powinny stanowić punkt odniesienia dla pozostałych samorządów. Pomysłodawcy rankingu podkreślają o konieczności naśladowania najlepszych wzorców, które trzeba jednak wcześniej wyłonić – to właśnie zadanie Rankingu.

Gmina Mielno liderem przez duże „L”

Ocenie poddano wszystkie gminy w województwie z wyłączeniem miast na prawach powiatu, które ze względu na swoją specyfikę trudno byłoby porównywać z pozostałymi jednostkami. Ranking powstał w oparciu o bardzo szeroki wymiar ogólnej, zróżnicowanej działalności gmin, dlatego jego wyniki są obiektywne i w żaden sposób nie przekłamują rzeczywistości. Podstawą oceny poziomu rozwoju była miara syntetyczna zbudowana na podstawie 16 wskaźników mierzących m.in. potencjał, aktywność oraz wyniki osiągane przez gminę w sferze społecznej, a także gospodarczej. Analiza była bardzo szeroka i dotyczyła, prócz kwestii związanych np. z finansami (średnioroczne dochody własne gminy, czy wydatki na ochronę środowiska) i inwestycjami, także różnych aspektów społecznych – przyrostu naturalnego, stanu środowiska, czy nawet wyników egzaminu ósmoklasistów.

Kolejne sukcesy cieszą, ale nie można spocząć na laurach

Według Olgi Roszak-Pezały, Burmistrza Mielna, wszelkie nagrody, jakie trafiają do Gminy Mielno, stanowią potwierdzenie, że podejmowane decyzje w zakresie zarządzania samorządem są właściwe. 

– Cieszy mnie, że przez te ostatnia lata udało nam się zdecydowanie rozwinąć gminę. Składa się na to mnóstwo decyzji o charakterze operacyjnym i strategicznym, wiele mniejszych i większych procesów oraz przedsięwzięć. Czasami musimy podejmować decyzje mniej popularne, trudne, które jednak z perspektywy późniejszej oceny okazują się właściwe. Zawsze podkreślam, że zarządzanie gminą to niezwykle skomplikowane i odpowiedzialne zadanie, w którym jedną z najważniejszych podstaw jest właśnie dalekowzroczność. Musimy decydować tu i teraz o sprawach, których następstwa zobaczymy, czy odczujemy dopiero za jakiś czas i nierzadko są to miesiące, a nawet lata. Należy pamiętać, że budowanie rozwoju to proces rozłożony na naprawdę długi okres, a w każdej podejmowanej decyzji trzeba mieć na względzie dobro mieszkańców. Ja tym właśnie kieruje się w mojej codziennej pracy włodarza Gminy Mielno i kolejna nagroda udowadnia, iż postępuje właściwie. Oczywiście nigdy nie można spocząć na laurach, bo zawsze można zrobić coś lepiej, coś więcej. Pomimo wielu zrealizowanych działań i przedsięwzięć nadal jest mnóstwo rzeczy do zrobienia, a mając tak dobrych współpracowników, rozumiejących problemy mieszkańców, zaangażowanych społeczników i niezwykle kreatywnych lokalnych przedsiębiorców, gwarantuję, iż będziemy cały czas dynamicznie rozwijać Gminę Mielno. Pamiętajmy, że rozwój oznacza tak naprawdę polepszający się standard życia naszych mieszkańców i to jest nasz cel, który konsekwentnie realizujemy.