Bezpłatny przewóz osób niepełnosprawnych

Celem głównym projektu jest zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i zawodowego poprzez wsparcie w zakresie mobilności pełnoletnich mieszkańców Gminy Mielno oraz poprawa dostępności do wielorodzinnych budynków mieszkalnych w gminie w latach 2020-2022. Zobacz więcej


Zamów przejazd