Usługa transportu door to door - Gmina Mielno pierwsza w powiecie koszalińskim

Gmina Mielno to pierwszy samorząd w powiecie koszalińskim, który uruchomił usługę transportu dla osób o ograniczonej mobilności. Transport indywidualny jest bezpłatny dla wszystkich potrzebujących pełnoletnich mieszkańców gminy.

Brak możliwości dotarcia do urzędu, czy lekarza jest problemem dla wielu osób, które w ten sposób zostają wykluczone z życia społecznego.

Wykluczenie transportowe znane już od dawna

Jak zauważają władze Gminy Mielno, lokalny ośrodek pomocy społecznej od podszewki zna potrzeby mieszkańców, dlatego istotna kwestia ograniczonej mobilności była jednym z priorytetów do rozwiązania. – Dla lokalnej społeczności to ogromne wsparcie w zakresie mobilności, szczególnie dla seniorów, czy osób niepełnosprawnych ruchowo, ale też umysłowo czy słuchowo. To bezpieczny i bezpłatny transport m.in. na szczepienie, do lekarza, na rehabilitację, do urzędu, na szkolenie celem podnoszenia kwalifikacji zawodowych – podkreśla Olga Roszak-Pezała, burmistrz Mielna.

To nie będzie darmowe taxi

Z usługi skorzystać może każdy dorosły mieszkaniec gminy, który w jakiś sposób jest wykluczony transportowo i co ważne, chce zaspokoić potrzebę w zakresie aktywizacji społecznej, aktywizacji zawodowej, edukacji oraz zdrowia. Usługa realizowana jest w każdy dzień roboczy od godziny 6.00 do 18.00 i nie ogranicza się wyłącznie do transportu, gdyż użytkownicy mogą każdorazowo liczyć na wsparcie asystenta przy wsiadaniu i wysiadaniu z samochodu, a także w poruszaniu się po budynku docelowym. Transport można zamówić przez telefon lub bezpośrednio na stworzonej w tym celu stronie internetowej.

Dotacje mają sens

Przedsięwzięcie finansuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu grantowego dla jednostek samorządu terytorialnego - PO „Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”. Gmina Mielno otrzymała na realizację zadania ponad 0,5 mln złotych, za które został zakupiony m.in. bus do przewozu także osób niepełnosprawnych – puentuje Kornelia Liśkiewicz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie.