Rozbudujemy peron w Mielnie

28 czerwca w Koszalinie została podpisana umowa partnerska z miastem Koszalin na wspólną realizację inwestycji dot. przebudowy peronu w Mielnie, obsługującego szynobus relacji Koszalin-Mielno.

Tego dnia złożony został również wniosek o dofinansowanie tej inwestycji że środków programu FENIKS 2021-2027, gdzie wnioskodawcą będzie Gmina Mielno. Celem projektu jest umożliwienie przyjmowania na peronie dłuższych składów, a tym samym zwiększenie liczby pasażerów podróżujących komunikacją zbiorową.

Według wstępnych założeń projekt realizowany zostanie do 2027 roku.

Galeria zdjęć