Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Gmina Mielno realizuje projekt pn. „Przebudowa ulicy Spokojnej w Mielnie, etap II”

mający na celu poprawę dostępności do Domu Pomocy Społecznej w Mielnie poprzez dokończenie przebudowy 0,161 km odcinka ulicy Spokojnej w Mielnie.

W wyniku realizacji operacji przebudowane zostanie 161 m drogi gminnej od skrzyżowania z ulic Kościelną. W ramach inwestycji zostanie wykonana jezdnia o szerokości 5,0 m z poszerzeniem na łuku oraz z drogą powiatową, Powstaną chodniki i zjazdy do posesji.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej związanych z realizacją operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wydatki kwalifikowalne: 377 249,07 zł.
Wnioskowane dofinansowanie projektu: 240 043 zł

Umowa o przyznaniu pomocy pomiędzy Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego a Gminą Mielno została zawarta w dniu 31.05.2016 r.

Pliki do pobrania