Szansa na miasto na mierzei

26 marca br. Rada Miejska Mielna skierowała do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji - za pośrednictwem wojewody zachodniopomorskiego - wniosek o dokonanie zmiany administracyjnej Miasta Mielna, polegającej na włączeniu do granic miasta obszaru obejmującego sołectwo Łazy (Gmina Sianów). 

Wojewoda zachodniopomorski wydał POZYTYWNĄ opinię w kwestii poszerzenia granic Miasta Mielna i poparł argumentację samorządu mieleńskiego. 


Ostateczną decyzję w sprawie zmiany granic administracyjnych Mielna podejmie Rada Ministrów w lipcu 2024 roku.

Jeśli decyzja będzie pozytywna, 1 stycznia 2025 roku Łazy, po dwóch latach, staną się ponownie częścią gminy Mielno i będą tym razem osiedlem Mielna.

                         
     


Opinia wojewody Miasto Mielno