Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mielno – rok 2022

Gmina Mielno informuje, że w 2022 roku uzyskała pomoc finansową na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mielno – rok 2022”, która pochodzi ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Wysokość dofinansowania to kwota 3 136,00 zł.