Gmina Mielno otrzymała ponad 86 tys. zł na wsparcie seniorów w ramach tegorocznej edycji programu „Senior+”, realizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Środki zostaną przeznaczone na tworzony Dzienny Dom Pobytu Seniora w placówce Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie.

Zamysł powstania tego typu placówki w mieście wpisany jest w „Gminny program polityki senioralnej na lata 2021-2025”. Teraz zapis realizuje się w rzeczywistości.

- Dzienny Dom Seniora będzie służył specjalistyczną opieką osobom starszym nieaktywnym zawodowo w wieku 60 plus - wyjaśnia Kornelia Liśkiewicz, dyrektor MOPS w Mielnie. - Tutaj też seniorzy wspólnie spędzą czas wolny i będą mogli rozwijać swoje pasje oraz zainteresowania. Ponadto posiadamy 9-osobowego busa przystosowanego do transportu osób niepełnosprawnych ruchowo. Zatem jesteśmy w stanie dotrzeć do szerokiej grupy i nie ograniczać dostępności do placówki osobom starszym także tym o ograniczonej mobilności. Możemy ich przywieść na zajęcia i odwieść. Staramy na różne sposoby stworzyć naszym seniorom godziwe warunki do aktywnego starzenia się, jak też pełnego udziału w życiu społecznym.

15-osobowy Dzienny Dom Pobytu Seniora będzie miał swoją siedzibę w obecnie remontowanym w ramach termomodernizacji Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. - Budynek także pod tym kątem przeszedł przebudowę – informuje Olga Roszak - Pezała, burmistrz Mielna. – Placówka usytuowana będzie na parterze. Przed budynkiem znajduje się parking oraz boisko wielofunkcyjne. Lokal jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych oraz z ograniczeniami mobilnymi, gdyż w ramach przebudowy MOPS został doposażony windę i podjazd.

W placówce do dyspozycji seniorzy będą mieli m.in. jedno pomieszczenie pełniące funkcję sali spotkań, jadalnię z aneksem kuchennym, salę do utrzymania aktywności ruchowej lub kinezyterapii, szatnię, 2 toalety, jak też pokój z prasą, sprzętem rtv i komputerem z dostępem do Internetu. Łącznie 180 mkw powierzchni użytkowej MOPS zajmie nowo powstały Dzienny Dom, który już we wrześniu rozpocznie nabór swoich podopiecznych.

W 2021 r. resort przeznaczył na program „Senior +” 60 mln zł. Na koniec ubiegłego roku istniało w Polsce 977 Dziennych Domów Seniora oraz Klubów Seniora. Dzięki tegorocznemu dofinansowaniu powstanie w kraju ponad 2,5 tys. nowych miejsc wsparcia dla osób starszych, w tym i nasz w wyremontowanym budynku MOPS.

Jak zapewniają włodarze Mielna w przyszłym roku gmina będzie również starała się pozyskać wsparcie z rządowego programu, tym razem na funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu Seniora.

Gmina Mielno ma 4 888 mieszkańców (stan na 31.12.2019), z czego 51,4% stanowią kobiety, a 48,6% mężczyźni. W latach 2002-2019 liczba mieszkańców zmalała o 2,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 44,1 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa zachodniopomorskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Gmina Mielno ma ujemny przyrost naturalny wynoszący.

W 2019 roku urodziło się 31 dzieci, w tym 38,7% dziewczynek i 61,3% chłopców. 60,9% mieszkańców gminy Mielno jest w wieku produkcyjnym, 14,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 24,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.