Regulamin Facebook

Regulamin oficjalnego fanpage’a Gminy Mielno na portalu społecznościowym Facebook
 
1. Fanpage Gminy Mielno służy do promocji Gminy Mielno, stanowi źródło przekazywania  informacji mieszkańcom Gminy, turystom i całej opinii publicznej o podejmowanych działaniach przez Urząd Miejski w Mielnie, ale także o działalności Burmistrza Mielna, jednostek organizacyjnych Gminy oraz jej spółek.
2. Zabrania się postronnym użytkownikom portalu Facebook zamieszczania na fanpage’u Gminy Mielno materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym.
3. Korzystając z fanpage’a Gminy Mielno użytkownicy akceptują następujące standardy:
•    nie rozpowszechniamy pomówień i kłamstw, uderzających w wizerunek i dobre imię Gminy Mielno oraz jej jednostek i spółek, mieszkańców Gminy, jej władz i pracowników, a także użytkowników – osób, które weszły w interakcję z fanpage’m Gmina Mielno poprzez polubienie, komentarz lub udostępnienie treści z fanpege’u. Tego typu wpisy będą konsekwentnie usuwane;
•    dbamy o formę komunikacji na fanpage’u, dlatego nie akceptujemy wpisów, które mogą być powszechnie odbierane jako obraźliwe, czy też naruszające normy dobrego wychowania, w tym treści erotyczne, pornograficzne, brutalne, obraźliwe, wulgarne, itp. Tego typu wpisy będą konsekwentnie usuwane;
•    wszystkie treści o charakterze rasistowskim, homofobicznym, seksistowskim, obrażających inne wyznania, przekonania lub nacje będą konsekwentnie usuwane;
•    nie tolerujemy łamania prawa – wszelkie aktywności niezgodne z obowiązującymi przepisami, naruszające prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie i związane z własnością intelektualną, groźby i inne będą konsekwentnie usuwane, a jeśli sytuacja będzie tego wymagała – także zgłaszane odpowiednim organom;
•    nie tolerujemy wpisów mających na celu ośmieszenie lub obrażenie innych użytkowników (trollowania), mowy nienawiści (hejtowania) oraz wpisów niepożądanych i nie odnoszących się do komentowanej publikacji (spamowania). Wpisy tego typu będą konsekwentnie usuwane.
4. Aby zapewnić ochronę danych osobowych użytkowników nie wymaga się od nich podawania danych osobowych.  Ze względu na możliwość wyłudzenia danych osobowych, użytkownicy biorą odpowiedzialność za zamieszczane dane osobowe zarówno własne, jak i dane osób trzecich.
5. Fanpage jest otwarty dla wszystkich stąd zamieszczane wpisy będą dostępne dla wszystkich użytkowników. Prosimy o podejmowanie rozważnych decyzji dotyczących upublicznianych treści.
6. Administratorzy fanpage'a Gmina Mielno zastrzegają sobie prawo do usunięcia lub ukrycia wpisów  łamiących zasady niniejszego Regulaminu, jak również wszystkich innych treści, w przypadku których będą mieli zastrzeżenia co do zgodności z ogólnie przyjętymi normami i zasadami (bez konieczności informowania o tym autorów). W przypadku rażącego naruszenia regulaminu przez użytkownika, jego dostęp do fanpege’u zostanie zablokowany.
7. Fanpage Gmina Mielno nie stanowi oficjalnej drogi komunikacji z Urzędem Miejskim w Mielnie.
8. We wszystkich sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie obowiązują przepisy zawarte w Regulaminie serwisu Facebook.