Ostrzeżenie o negatywnych zjawiskach pogodowych


Szanowni Państwo,
Zgodnie z prognozami zagrożeń Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej,
w
najbliższych dniach, nad terenami naszego kraju mogą pojawić się gwałtowne i porywiste
wiatry, którym towarzyszyć miejscami mogą równie silne opady.
Tak niebezpieczne zjawiska pogodowe mogą powodować uszkodzenia budynków
i
zrywanie dachów.

W takim czasie, właściciele i zarządcy obiektów budowlanych, mają obowiązek,
zgodnie z przepisami art. 61 pkt 2 Prawa budowlanego, zapewnić, dochowując należytej
staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych
odziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak m.in.:
wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady
atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach
i
zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu
budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować
zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.