Nagrody Burmistrza Mielna

Nagrody Burmistrza Mielna im. Jana Kowalczyk za osiągnięcia w dziedzinie artystycznej, upowszechnienia i ochrony kultury.

Nagrody są przyznawane mieszkańcom gminy Mielno lub osobom prawnym mającym siedzibę na terenie gminy Mielno, za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury, w tym twórczości artystycznej, popularyzacji upowszechnienia kultury, organizowania działalności kulturalnej w roku 20202. Nagroda może zostać również przyznana z okazji jubileuszu twórczego.

Wnioski można składać do 15 października br. do Urzędu Miejskiego w Mielnie. Z wnioskiem może wystąpić: 10 pełnoletnich mieszkańców gminy Mielno, placówki oświatowe i instytucje kultury, stowarzyszenia i związku twórcze działające w obszarze kultury i sztuki.

Formularz wniosku dostępny jest na stronie: https://mielno.bip.net.pl/?c=1038

Wszelkich informacji udziela: Lidia Sztyma pod nr tel. (094) 345 98 61.