II edycja Programu „Działaj lokalnie”

Do 08 września br. trwa nabór II edycji Programu „Działaj lokalnie”, dzięki której grupy nieformalne i organizacje pozarządowe będą mieć szansę uzyskania dofinansowania na projekty skierowane do mieszkańców miasta i gminy Mielno.

W drugiej turze wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia w gminie lub mieście Mielno. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego. 

Konkurs adresowany jest do grup nieformalnych i organizacji pozarządowych zarejestrowanych na terenie gmin: Będzino, Biały Bór, Bobolice, Manowo, Mielno, Polanów, Sianów, Świeszyno, Tychowo, Ustronie Morskie, Miasto Koszalin, które planują prowadzić działania na terenie miasta lub gminy Mielno.

W turze dodatkowej składanie wniosków odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną poprzez generator wniosków dostępny pod adresem: www.system.dzialajlokalnie.pl

Termin składania wniosków kończy się 8.09.2022r.