Gmina Mielno wśród najlepszych samorządów w Polsce


W Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” 2023 Gmina Mielno zajęła bardzo wysokie 4. miejsce w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich. Wynik jest szczególnie imponujący, jeśli weźmie się pod uwagę, iż Gmina Mielno konkurowała z aż 897 innymi samorządami.

Plebiscyt organizowany już od 19 lat uznawany jest za jeden z najbardziej prestiżowych i wiarygodnych w Polsce. Niezależna kapituła, której przewodniczy prof. Jerzy Buzek, składa się z wybitnych postaci ze świata polityki, czy nauki. Tegoroczne wyniki ustalano w oparciu o ok. 30 wskaźników wyliczanych na podstawie danych z GUS oraz Ministerstwa Finansów.

Jeśli rozwój, to tylko zrównoważony

Ranking „Rzeczpospolitej” w istocie skupiony jest na jak najbardziej ogólnym, szerokim przedstawieniu rzeczywistego poziomu rozwoju gmin w Polsce. Dlatego prócz aspektów finansowych w ogólnej ocenie uwzględniane są również inne wymiary zrównoważonego rozwoju. Mowa o obszarach poświęconych stricte społeczności oraz środowisku. 

– Od wielu lat realizujemy lokalną politykę zrównoważonego rozwoju, czyli nie skupiamy się wyłącznie na postrzeganiu gminnej gospodarki w kontekście wskaźników ilościowych, ale przede wszystkim jakościowych. Z jednej strony dbamy o nasze finanse, aby zapewnić pełne bezpieczeństwo budżetowi, a z drugiej wiele inwestujemy. Natomiast inwestycji nie postrzegamy jedynie w postaci np. budowy bardzo ważnej infrastruktury technicznej. Inwestycje rozumiemy szerzej, również jako wzmacnianie naszego kapitału społecznego i ochronę środowiska. To wszystko wprost wynika ze zrozumienia i realizowania w praktyce istoty zrównoważonego rozwoju – wyjaśnia Olga Roszak-Pezała, Burmistrz Mielna.

Galeria zdjęć