Gmina Mielno przystępuje do zakupu węgla

Na podstawie art. 34. ust. 1. ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. 2022 poz. 2236)informuję, że Gmina Mielno przystępuje do zakupu paliwa stałego (węgla) w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców gminy w ilości określonej w rozporządzeniu Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawieilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego (Dz. U. 2022 poz. 2238) tj.:

  • 1500 kg – do dnia 31 grudnia 2022 r.;
  • 1500 kg – od dnia 1 stycznia 2023 r.

O sposobie, miejscu oraz formie sprzedaży mieszkańcy gminy zostaną poinformowani w innym trybie.