Urząd Miejski w Mielnie informuje, że od dnia 1 lipca 2021 r. , rozpocznie się proces składania, przez właścicieli lub zarządców budynków/lokali, obowiązkowych deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Więcej informacji