Budżet gminy to tak naprawdę bardzo obszerna i często niezrozumiała dla mieszkańców uchwała. Dlatego startujemy z nowym miejscem, gdzie każdy może sprawdzić najważniejsze informacje o wydatkach i dochodach Gminy Mielno w danym roku.

Tegoroczne i kolejne informacje będą sukcesywnie zamieszczane na tej stronie w Menu główne->Gmina->Budżet gminy.