Skansen z przykładami XIX wiecznej architektury typowej dla Jamna. Na terenie Zagrody znajduje się zrekonstruowana kmieca chałupa, w której przedstawione są najbardziej charakterystyczne wytwory kultury materialnej dawnych jamneńczyków.

Skansen z przykładami XIX wiecznej architektury typowej dla Jamna. Na terenie Zagrody znajduje się zrekonstruowana kmieca chałupa, w której przedstawione są najbardziej charakterystyczne wytwory kultury materialnej dawnych jamneńczyków. W nowoczesnej stodole odbywają się warsztaty, spotkania oraz różnorodne imprezy kulturalne. Tu również mieści się biuro Działu Etnografii Muzeum w Koszalinie.

Zagroda Jamno ul. Jamneńska 24, 75-900 Koszalin tel. 94 341 65 87

http://zagrodajamno.pl/, e-mail: info@zagroda.com