Obelisk został postawiony w 2007 r. przez działające na rzecz promocji i rozwoju miejscowości Stowarzyszenie „16 Południk”. Umiejscowiony jest na leśnym trakcie na wschód od miejscowości Chłopy, gdzie przebiega 16 południk geograficzny, przy miejscu postoju na szlaku turystycznym.