Kościół pw. Przemienienia Pańskiego w Mielnie powstał w XV w. Usytuowana od strony zachodniej wieża powstała najpewniej w XVI w. Ponadto od strony północnej i południowej dobudowano pomieszczenia z osobnym wejściem, mieszczące zakrystię.

Kościół w linii prostej znajduje się ok. 750 m od Bałtyku.  Kościół stoi na niewielkim wzniesieniu, wokół którego są ślady fosy. Przypuszczalnie budowla pełniła niegdyś nie tylko funkcję sakralną, ale również obronną.

Więcej informacji o kościele.