Droga z Mielna do Mielenka licząca 2,3 km – biegnie wzdłuż alei ponad 150–letnich lip.

Stare drzewa szczególnie pięknie reprezentują się wiosną i jesienią, a w okresie letnim tworzą naturalny szpaler i osłonę dla kie­rowców przed słońcem. Aleja tworzy korytarz ekologiczny, łączący wspomniane miejscowości oraz wchodzi w skład systemu regionalnych zadrzewień alejowych, mających uwarunkowania historyczne.

Ponad dwukilometrową drogę z Mielna można także przebyć przez las mieszany lub chodnikiem.