Złote Gody Państwa Hajduków i Bujnickich


Złote Gody to rocznica niezwykła, tak jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli razem pół wieku - Państwo Krystyna i Kazimierz Hajdukowie – 24 kwietnia 1973r.  powiedzieli sobie sakramentalne „tak”. Państwo Hajdukowie poznali się jako nastolatkowie, w dorosłym życiu prowadzili gospodarstwo rolne.  Wychowali trzy córki i doczekali się sześciorga wnucząt.


50-lecia pożycia małżeńskiego świętowali w ostatnim czasie także Państwo Barbara i Kazimierz Bujniccy.


Złote Gody to szczególny jubileusz, będący dowodem na to, jak ważna jest miłość  i bliskość drugiej osoby. Te wspólnie przeżyte  lata to symbol wierności i miłości rodzinnej, to dowód wzajemnego zrozumienia i istoty związku małżeńskiego. To również wzór i piękny przykład dla młodych pokoleń wstępujących w związki małżeńskie.

Dekoracji  „Medalami za długoletnie pożycie małżeńskie”, przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dokonała Burmistrz Mielna, Olga Roszak-Pezała. Jubilaci, którzy są godnym przykładem dla młodszych pokoleń, oprócz odznaczeń otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz okazjonalne upominki.

Jubilatom życzymy dalszych szczęśliwych lat, pełnych zdrowia i spokoju oraz  opieki osób najbliższych!