Zbudujemy halę sportową przy Szkole w Sarbinowie

Mamy to! Przy Szkole Podstawowej im. Straży Granicznej powstanie nowoczesna, samowystarczalna w zakresie zapotrzebowania na energię elektryczną hala sportowa. Dzięki temu dzieci zyskają fantastyczne warunki do uprawiania sportu niezależnie od warunków pogodowych, przez cały rok.

Nasz projekt wart 3,9 mln zł okazał się na tyle dobry, że otrzymaliśmy na jego realizację dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 2,7 mln zł. Zgodnie z planem budowa rozpocznie się już w 2024 r.

Dofinansowanie pochodzi z programu „Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”. Jego celem jest poprawa dostępu do nowoczesnej przyszkolnej infrastruktury sportowej. Ma on za zadanie realizację cywilizacyjnej konieczności poprawy dostępu do infrastruktury sportowej, w szczególności dzieciom. Jednocześnie umożliwi to sportowy rozwój młodzieży oraz aktywność fizyczną osób z pozostałych grup społecznych. Dotacja na dofinansowanie realizacji zadania związanego z budową obiektu sportowego w ramach Programu może wynieść nie więcej niż 70% wydatków związanych z realizacją zadania.