Z myślą o mieszkańcach

Z myślą o naszych mieszkańcach - tych małych i tych dużych. W Gąskach oddano klucze do nowych mieszkań socjalnych naszym mieszkańcom oraz otworzyliśmy nową siedzibę Placówki Wsparcia Dziennego.

To była długo wyczekiwana społecznie inwestycja, która także dla władz samorządowych naszej gminy Mielno była priorytetowym projektem.
Przypomnijmy:

  • budowa - w miejscu, gdzie kiedyś znajdował się Dom Opieki Społecznej w Gąskach - ruszyła w styczniu 2018 r.
  • wartość inwestycji to prawie 5 mln złotych; ok 2 mln zł to dofinansowanie z funduszu dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego
  • mieszkania wykonano w standardzie - gotowe pod klucz, a łącznie zamieszka w nich 76 osób
  • w obu budynkach znajduje się 19 lokali; w tym 17 mieszkań, jeden lokal chroniony i placówka wsparcia dziennego (PWD), podległa MOPS w Mielnie
  • placówkę i mieszkania dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych
  • zrewitalizowano także teren przed budynkami, dzięki czemu powstał parking, placu zabaw oraz siłownia zewnętrzna