Wstępna deklaracja zakupu węgla

Urząd Miejski w Mielnie zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy Mielno o wyrażenie wstępnej deklaracji zakupu - po preferencyjnych cenach - węgla oferowanego przez stronę rządową.

Uwaga: Węgiel mogą kupić wyłącznie osoby, które wystąpiły lub planują wystąpić o przyznanie dodatku węglowego.


Przyznanie dodatku pozwala zakupić:

  • 1,5 tony węgla do końca 2022 roku oraz
  • 1,5 tony węgla w I półroczu 2023 rokuWstępna deklaracja pozwoli oszacować lokalnemu samorządowi ilość węgla, którą powinien zabezpieczyć.

W sprawie złożenia wstępnej deklaracji prosimy o kontakt do dnia 28 października br.

tel.: 94 345 98 62

e-mail: z.pustelnik@gmina.mielno.pl