Szukają wspólnie rozwiązań na kryzys

W związku z epidemią koronawirusa  i zmniejszonymi wpływami do gminnego budżetu mieleńscy samorządowcy szukają oszczędności. Kryzys branży turystycznej ma mocny wpływ na finanse jednostek samorządu terytorialnego, szczególnie tych które żyją w symbiozie z tą branżą. Trudną i wyjątkową sytuację zrozumieli przedstawiciele jednostek pomocniczych gminy Mielno. To właśnie sołtysi oraz przewodniczący zarządu rad osiedli podczas wspólnej debaty z Burmistrzem Mielna dotyczącej m.in. możliwości utraty płynności finansowej gminnej kasy jednogłośnie zadecydowali o rezygnacji w tym roku z tzw. funduszu sołeckiego. Taki akt solidarności z samorządem świadczy o zrozumieniu wyjątkowej sytuacji, z którą przyszło się zmierzyć całemu światu w XXI wielu.   - To wyjątkowe i cenne, że lokalna społeczność dba i troszczy się o swoją "Mała Ojczyznę", bo potrzebujemy trochę czasu aby móc wyjść z zapaści. Takie wspólnie wypracowane decyzje są kluczowe - podsumowała spotkanie Olga Roszak-Pezała, Burmistrz Mielna.