Nowy Punkt Obsługi Interesantów

Wiele spraw w jednym miejscu? Czemu nie!

Z początkiem maja 2021 r. uruchomiliśmy dla Państwa Nowy Punkt Obsługi Interesantów ulokowany w sali nr 10 na parterze budynku Urzędu Miejskiego. Dzięki temu wizyta w Urzędzie będzie szybsza i łatwiejsza.

Co będzie można tu załatwić?

W nowym miejscu znaleźli się pracownicy Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej oraz Referatu Dochodów. Pozwoli to:

- załatwić wszelkie sprawy związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi (m.in. deklaracje na odpady komunalne);

- dokonać opłat z tytułu podatków, opłaty miejscowej, opłaty za odpady komunalne, opłaty skarbowej oraz wszelkich innych opłat na rachunek Urzędu Miejskiego w Mielnie (płatność bezgotówkowa w samoobsługowym opłatomacie).

Przyjmowanie Interesantów w czasie COVID-19

Wszystkie osoby przebywające na terenie Urzędu Miejskiego muszą nosić maseczkę oraz stosować dezynfekcję rąk - urządzenia dezynfekujące dostępne są w punktach obsługi interesantów oraz przed wejściem głównym do budynku.