Największa inwestycja w mieszkalnictwo socjalne w historii gminy zakończona

25 marca w Gąskach Olga Roszak-Pezała, burmistrz Mielna, oficjalnie wręczyła klucze do mieszkań socjalnych kolejnym szczęśliwym 4 rodzinom. W ten sposób zamknięto drugi, czyli finalny etap inwestycji Gminy Mielno polegającej na przebudowie dwóch budynków po dawnym domu opieki społecznej. W nowym miejscu zamieszka łącznie 76 osób, gdyż udało się stworzyć aż 19 lokali: 17 mieszkań, lokal chroniony oraz placówkę wsparcia dziennego (PWD), funkcjonującą w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie. W skład placówki o powierzchni prawie 150 mkw wchodzą dwie nowoczesne sale dydaktyczne, kawiarenka internetowa, sala fitness oraz pomieszczenia biurowe i 3 łazienki – wszystko to do dyspozycji podopiecznych z Gąsek.

Przebudowywane obiekty to dwa 4 kondygnacyjne, jednoklatkowe budynki dostosowane m.in. do potrzeb osób niepełnosprawnych. Projekt obejmował też rekultywację działki w postaci budowy parkingu, placu zabaw itd. Wartość inwestycji wyniosła prawie 5 mln zł, z czego 1,8 mln zł to kwota dofinansowania z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego.

Realizacja projektu to duże wyzwanie technologiczne i finansowe, ale jak mówi Olga Roszak-Pezała, inwestycja była już długo oczekiwana przez lokalną społeczność. – Doskonale wiemy, że sytuacja mieszkalnictwa w Polsce nie jest najlepsza i jako samorząd od wielu lat staramy się pomagać najbardziej potrzebującym w zdobywaniu upragnionych czterech kątów – zapewnia Burmistrz Mielna.

W ostatnich 2 latach licząca niecałe 5 tysięcy mieszkańców Gmina Mielno oddała do użytku potrzebującym przedstawicielom lokalnej społeczności już 20 nowoczesnych lokali.