Modernizacja energetyczna

Jako jedyni w województwie rozpoczynamy realizację:
- innowacyjnego
- pionierskiego
- hybrydowego
projektu modernizacji energetycznej obiektów użyteczności publicznej.

Przedsięwzięcie to wykonamy w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego (PPP) i z wykorzystaniem funduszy unijnych.
To połączenie sił i środków umożliwi nam termomodernizację aż czterech obiektów na terenie naszej gminy.

Wspólne w Partnerem - wyłonionym w drodze przetargu - polską Spółką IZIM podpisaliśmy dzisiaj podczas sesji Rady Miejskiej Mielna umowę na prace remontowe w:
- Szkole Podstawowej w Mielnie wraz z halą sportową
- Szkole Podstawowej w Sarbinowie
- Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielnie
- Mieleńskim Ośrodku Sportu i Rekreacji

Umowa została podpisana na 8 lat.
Spółka IZIM należy do funduszu BaltCap Infrastructure Fund, który na nasz projekt przeznaczy ponad 4 mln euro (tj. ponad 17 mln złotych).
Dofinansowanie w wysokości prawie 7,4 mln złotych otrzymaliśmy z RPO WZ. Jest to największe wsparcie unijne jakie udało się nam pozyskać z Urzędu Marszałkowskiego w dotychczasowej historii gminy.