Mieszkańcy Łaz przeciwko przyłączeniu Łaz do Gminy Sianów - wyniki konsultacji społecznych

Zakończyliśmy konsultacje w Gminie Mielno dotyczące próby odłączenia sołectwa Łazy od Gminy Mielno i przyłączenia do Gminy Sianów.

Wyniki jednoznacznie potwierdzają, że mieszkańcy Gminy Mielno są przeciwko odłączeniu Łaz.

Aż 97% mieszkańców gminy powiedziało stanowcze "NIE" pomysłowi zmiany granic administracyjnych naszego samorządu.

Najistotniejsze jest jednak zdanie samych zainteresowanych, czyli mieszkańców Łaz, którzy dali jasną odpowiedź: 96% mieszkańców przeciwko odłączeniu Łaz od Gminy Mielno. Bardzo duża frekwencja w Łazach (78%) udowodniła, że mieszkańcy nie chcą być w procederze traktowani przedmiotowo przez władze Gminy Sianów, które twierdzą, iż próba oderwania od Gminy Mielno Łaz wynika z woli "większości w Łazach" - okazało się to nieprawdą. Co ważne, w Łazach nie pojawił się żaden głos za przyłączeniem sołectwa do Gminy Sianów. Należy też nadmienić relatywnie dużą frekwencję w całej Gminie Mielno, gdzie niemal 1/4 uprawnionych mieszkańców wyraziła swoją opinię (22%).

W trakcie konsultacji społecznych liczba uprawnionych do wypełnienia ankiety w Gminie Mielno wynosiła 3957 osób (69 w Łazach). Spośród 908 oddanych głosów, 881 ankiet było ważnymi (27 nieważnych). W Gminie Mielno 858 uprawnionych opowiedziało się przeciwko włączeniu Łaz do Gminy Sianów, 18 się wstrzymało, a 5 było za. W samej miejscowości Łazy w konsultacjach udział wzięło 54 mieszkańców, z czego 52 opowiedziało się przeciwko włączeniu Łaz do Gminy Sianów, a 2 się wstrzymało. Przy tym nie było w Łazach żadnego głosu popierającego przyłączenie Łaz do Gminy Sianów. Wyniki są klarowne i bezdyskusyjne. Potwierdzają wolę lokalnej społeczności. Są ich głosem sprzeciwu wobec nieuprawnionych dążeń Gminy Sianów.

Ponadto mieszkańcy Łaz przekażą m.i.n na ręce Ministra Pawła Szafernakera list z prośbą o zaniechanie i wstrzymanie procesu włączenia Łaz do Gminy Sianów. Pod apelem podpisało się już 52 mieszkańców Łaz, ale lista poparcia cały czas rośnie.

Na najbliższej sesji Rady Miejskiej mieleńscy radni zapoznają się ze sprawozdaniem z przeprowadzonych konsultacji.

Przypomnijmy, że nie ma żadnych argumentów przemawiających za tym, by Łazy zostały włączone do Gminy Sianów. Zarówno praktyka, jak i badania naukowe wskazują, iż jedynym dopuszczalnym kierunkiem zmian administracyjnych w gminach jest przyłączenie do miasta sąsiednich sołectw (w ramach tej samej jednostki samorządu terytorialnego, np. do miasta Mielna włączone byłoby określone sołectwo Gminy Mielno) bądź włączenie w granice miasta sąsiednich sołectw umiejscowionych dotychczas w granicach innych jednostek (do gminy miejskiej włączane są sołectwa wiejskie z sąsiednich gmin, np. do miasta Koszalina włączone byłoby określone sołectwo wiejskie Gminy Sianów). Ponadto kierunek zmian administracyjnych w praktyce jest zawsze jeden, to obszary mniej rozwinięte przyłączane są do tych cechujących się wyższym poziomem rozwoju, a nie odwrotnie. Podkreśla to absurdalność próby kolejny raz podjętej przez władze Gminy Sianów.

Miejscowość Łazy od pół wieku znajduje się w granicach Gminy Mielno. Przez ten czas z mało znanej wsi, Łazy przekształcono w ośrodek z bardzo rozwiniętą infrastrukturą turystyczną, ceniony ze względu na obszary chronionej natury, dzikość plaż, czy ogólną urokliwość sołectwa. Gmina Mielno zrealizowała na terenie Łaz wiele inwestycji, dzięki którym aktualnie miejscowość jest w pełni uzbrojona m.in. w infrastrukturę wod-kan, czy infrastrukturę drogową. 

Jeśli irracjonalny i niepotwierdzony żadnymi argumentami pomysł odłączenia Łaz dojdzie do skutku, to mieszkańcy tej miejscowości w pierwszej kolejności więcej zapłacą za śmieci, wodę i ścieki, ale docelowo obciążeni też zostaną kosztami transformacji, jakie Gmina Sianów w 2013 r. (podczas pierwszej próby oderwania Łaz) wyceniła na 9 mln zł - dziś uwzględniając zmiany wartości pieniądza i inflację, może być to kwota dwukrotnie wyższa, czyli nawet 18 mln zł.


Wyniki konsultacji to jedyny prawdziwy głos mieszkańców Gminy Mielno, jak i mieszkańców samych Łaz. To nie jest żaden rzekomy list, który trafił do ratusza w Sianowie. List pod którym za mieszkańca Łaz mógł podpisać się dosłownie każdy, ponieważ Gmina Sianów nie może tego zweryfikować.

Czy taki list wg sąsiedniej gminy jest ważniejszy od prawdziwego głosu mieszkańców, czyli wyników konsultacji? Przypomnijmy, że w konsultacjach każda ankieta jest sprawdzana - czy dana osoba faktycznie jest mieszkańcem - dlatego nie ma miejsca na oszustwo.

Po opublikowaniu niewygodnych dla prowodyrów całej akcji wyników konsultacji w Gminie Mielno, zaczęły pojawiać się kłamstwa i pomówienia kreowane przez osoby odpowiedzialne za próbę oderwania Łaz. Te osoby wprost zarzucają nam "nagłe zwiększenie liczby mieszkańców" oraz "domeldowywanie" w Łazach. Celowo rozpowszechniają takie informacje dosłownie wszędzie, aby po obaleniu przez nas każdego argumentu za oderwaniem Łaz, uwagę opinii publicznej skierować na perfidne kłamstwa mówiące o tym, że wyniki konsultacji są "oszustwem i manipulacją". Do takich kroków posuwają się ludzie, którzy nie mogą zaakceptować woli mieszkańców Gminy Mielno, jak i mieszkańców samych Łaz.

Możemy się spodziewać teraz kolejnych absurdalnych i zmyślonych zarzutów, czy pomówień, które mają podważyć naszą wiarygodność i odrzucić głos mieszkańców Łaz - Łazy mają siłą zostać wcielone do Gminy Sianów wbrew woli mieszkańców!