Mielno z tytułem Lidera Rozwoju


Podczas wieczornej, poniedziałkowej gali na Local Trends 13 maja 2024 r. w Sopocie Związek Miast Polskich (ZMP) uhonorował miasta w dwóch kategoriach, przyznając im tytuły Lider Rozwoju i Lider Edukacji. Podstawą wyboru laureatów były wyłącznie dane ze statystyki publicznej, w tym administracyjnej, powszechnie dostępnej dla wszystkich JST. Nagrody wręczał prezes ZMP i senator RP Zygmunt Frankiewicz wraz z Magdaleną Czarzyńską-Jachim, prezydentką Sopotu.

ZMP już po raz drugi przyznaje te tytuły, chcąc podkreślić znaczenie innowacyjnego zarządzania w miastach i docenić zaangażowanie samorządów w rozwój lokalny i edukację. - Te wyróżnienia świadczą o skuteczności samorządów we wdrażaniu innowacyjnego zarządzania rozwojem lokalnym i edukacji. Celem ich przyznania jest nie tylko uhonorowanie dotychczasowych osiągnięć, ale też zainspirowanie innych miast – mówi Zygmunt Frankiewicz, prezes ZMP,.

W kategorii Lider Rozwoju Związek wyróżnił miasta, które najlepiej rozwijały się w ostatnich latach, a miarą tego rozwoju jest powierzchnia mieszkań, obiektów przeznaczonych do działalności gospodarczej i budynków usług publicznych nowo wybudowanych w ostatnich pięciu latach. Do oceny wykorzystano dane pochodzące z Monitora Rozwoju Lokalnego, dostępnego na stronie internetowej monitorrozwoju.pl. Specjalne wyróżnienia przyznano za inwestycje przygotowane do realizacji w kolejnych latach.


Tytuł Lider Rozwoju otrzymały następujące miasta:

Mielno (kategoria - miasta pozostałe)

Mielno pozycję lidera zawdzięcza atrakcyjności inwestycyjnej miasta położonego w pasie nadmorskim. Najwięcej nowych inwestycji było związanych z tworzeniem przestrzeni dla turystycznej działalności gospodarczej. Miasto było też liderem w budowie przestrzeni mieszkaniowej dla tych, którzy chcą mieć apartament nad Bałtykiem.

Rzeszów (kategoria - miasta na prawach powiatu)

Pozycję lidera miasto zawdzięcza zrównoważonej strukturze inwestycji (mieszkaniowych, dla działalności gospodarczej i usług publicznych), ale przede wszystkim skali nowych inwestycji mieszkaniowych. Miasto jest też w czołówce miast pod względem nowych powierzchni usług publicznych. Polityka inwestycyjna miasta jest również modelowym przykładem zrównoważonego rozwoju gwarantującego przestrzeń do zamieszkania, pracy i wysoką jakość życia mieszkańców.

Pruszków (kategoria - miasta prezydenckie położone w obszarach metropolitalnych)

Miasto uzyskało pozycję lidera dzięki dużej skali inwestycji we wszystkich kategoriach. Miasto jest w pierwszej trójce, jeśli chodzi o liczbę nowych powierzchni mieszkalnych, obiektów przeznaczonych do działalności gospodarczej oraz budynków usług publicznych.

Nowa Sól (kategoria - miasta prezydenckie położone poza obszarami metropolitalnymi)

Miasto swoją pozycję zawdzięcza konsekwentnej polityce pozyskiwania inwestorów i budowie nowych przestrzeni dla działalności gospodarczej.

Ożarów Mazowiecki (kategoria - miasta powiatowe położone w obszarach metropolitalnych)

Miasto pozycję lidera zawdzięcza wysokiej atrakcyjności inwestycyjnej miasta dla inwestorów zewnętrznych. Najwięcej nowych powierzchni powstało w ostatnich pięciu latach na potrzeby działalności gospodarczej. Miasto jest również liderem inwestycji mieszkaniowych.

Łosice (kategoria - miasta powiatowe położone poza obszarami metropolitalnymi)

Miasto swoją pozycję zawdzięcza sile lokalnych przedsiębiorców i skali inwestycji w nowe powierzchnie dla rolniczej oraz pozarolniczej działalności gospodarczej. Łosice są przykładem miasta, które rozwój zawdzięcza rozwojowi gospodarczemu, szczególnie związanemu z rolnictwem, w oparciu o własne potencjały.


Z kolei kategoria Liderzy Edukacji wyróżnia miasta, które okazały się najlepsze w dziedzinie edukacji w ostatnich latach, a miarą są tu wyniki na egzaminie ósmoklasisty, jakie uczniowie systematycznie uzyskują w tych miastach, przy jednoczesnym racjonalnym poziomie finansowania oświaty. Dla każdego z miast wyliczono wskaźnik wyników egzaminów jako średni wynik ze wszystkich egzaminów wchodzących w skład egzaminu ósmoklasisty. Pod uwagę brano lata szkolne od 2020-2021 do 2022-2023 oraz dane publikowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Oprócz tego, bazując na sprawozdaniach budżetowych publikowanych przez Ministerstwo Finansów, wyliczano również wskaźnik kosztów ponoszonych na edukację przez miasta.


Tytuł Lidera Edukacji otrzymały następujące miasta:

Nowy Sącz, Zamość i Wrocław (kategoria - miasta na prawach powiatu)

Podkowa Leśna, Milanówek, Piaseczno, Józefów, Siechnice, Niepołomice i Brwinów (kategoria - małe i średnie miasta subregionalne lub wchodzące w skład obszarów funkcjonalnych miast na prawach powiatu lub miast subregionalnych)

Bochnia (kategoria - pozostałe miasta)

To właśnie uczniowie tych miast osiągnęli najlepsze wyniki na egzaminach ósmoklasisty, a samorządy najlepiej radziły sobie z zarządzeniem i finansowaniem edukacji. Warto dodać również, że pod uwagę brano zarówno wyniki uczniów ze szkół publicznych, jak i prywatnych.