Komunikat ws. odbioru odpadów w styczniu

Szanowni Państwo,

w związku z rozstrzygniętym przetargiem i wejściem w życie z dniem 01 stycznia 2021 r. nowych regulacji prawnych, związanych z organizacją gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Mielno, informujemy że miesiąc styczeń jest miesiącem przejściowym do wdrożenia przyjętych zmian.

Ekoprzedsiębiorstwo Sp. z o.o. od 11 stycznia 2021 roku będzie sukcesywne dostarczało do każdej nieruchomości zamieszkałej i mieszanej worki na brakujące frakcje odpadów segregowanych. Państwa preferencje odnośnie wyposażenia nieruchomości
w pojemniki zostaną zaktualizowane w chwili składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2021. Deklaracje można składać w urzędzie osobiście (po wcześniejszym telefonicznym kontakcie w celu ustalenia terminu wizyty), można wypełnioną deklaracje przesłać na adres urzędu lub wrzucić do urny znajdującej się w urzędzie.

Jednocześnie informujemy, że do momentu dostarczenia worków na brakujące frakcje odpadów segregowanych, każdego właściciela nieruchomości obowiązują dotychczasowe zasady oddawania i segregacji odpadów komunalnych przy pomocy posiadanych aktualnie pojemników. Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych na 2021 rok dostępne są TUTAJ.

W razie pytań prosimy o kontakt: tel.: 94 345 98 68, 94345 98 38, e-mail: odpady@gmina.mielno.pl