Innowacyjność w czasie pandemii


Zdobyliśmy wyróżnienie w konkursie "Innowacyjny samorząd" w kategorii gminy miejsko - wiejskie.
Doceniono naszą instalację fotowoltaiczną na potrzeby oczyszczalni ścieków w Mielnie.

-Szczególnie dziękuję za współpracę i partnerstwo Spółce "Ekoprzedsiębiorstwo w Mielnie - podsumowała laury Olga Roszak - Pezała, burmistrz Mielna. - Doczekaliśmy inwestycji na miar XXI wieku, bo oto mamy nowoczesną oczyszczalnię ścieków i farmę fotowoltaiczną w jednym.


Celem konkursu "Innowacyjny Samorząd" organizowanego przez Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej jest promocja kreatywnych samorządów oraz inspiracja pozostałych jednostek samorządu terytorialnego do podejmowania działań na rzecz innowacyjności.

Tegoroczna edycja konkursu była szczególna, ponieważ w całości odbywała się już podczas pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Od kilkunastu miesięcy ciężar walki z COVID-19 spoczywa nie tylko na administracji rządowej – to wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast i starostowie rozwiązują na bieżąco codzienne problemy szpitali, szkół i przedsiębiorców, a przede wszystkim mieszkańców zarządzanych przez siebie gmin i powiatów.

Dla samorządów to był czas ciężkiej próby. Ale również okazja do wykazania się kreatywnością i wykorzystania dramatycznych okoliczności zewnętrznych do wprowadzenia różnego rodzaju innowacyjnych usprawnień technologicznych, procesowych, społecznych, komunalnych, edukacyjnych, dotyczących instrumentów i usług wsparcia oraz w wielu innych obszarach.

W tym roku 226 samorządów z całego kraju zgłosiło do konkursu 396 projektów, czyli o ponad 30 proc. więcej niż w ubiegłorocznej edycji. Przyznano 17 nagród i 48 wyróżnień w pięciu kategoriach konkursowych – miasta powyżej 200 tys. mieszkańców, gminy miejskie, gminy miejsko-wiejskie, gminy wiejskie oraz powiaty.

Najważniejszymi kryteriami oceny były nowatorstwo w skali kraju i rezultaty zastosowanych rozwiązań oraz potencjał do zainspirowania innych jednostek samorządu terytorialnego do podejmowania podobnych kreatywnych działań.