Dyrektor Urzędu Morskiego z wizytą w Mielnie


Plaże to nasz wielki skarb i musimy robić wszystko, aby o nie dbać!

W trakcie wizyty w Mielnie Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie, Wojciecha Zdanowicza, omówione zostało wiele ważnych tematów dotyczących gminy Mielno. Rozmowa dotyczyła m.in.:

  • pasa nadmorskiego – jak można go jeszcze lepiej zagospodarować, aby służył zarówno mieszkańcom, jak i turystom.
  • zejść na plażę – plany na poprawę infrastruktury, aby dostęp do pięknych plaż był bardziej komfortowy.
  • zabezpieczeniu plaż – jak zadbać o bezpieczeństwo plażowiczów oraz ochronę cennego wybrzeża.
  • planów rozwojowych dotyczących brzegu morskiego – długofalowe projekty mające na celu rozwój i modernizację terenów nadmorskich.
Serdecznie dziękuję Panu Dyrektorowi za wizytę i merytoryczną rozmowę. Jestem pełen optymizmu co do przyszłości naszych nadmorskich terenów i tego, że będziemy nadal intensywnie pracować nad ich rozwojem - powiedział Burmistrz Mielna, Adam Czycz