Drugi etap sprzedaży węgla w Gminie Mielno

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego (Dz. U. 2022.2238) Gmina Mielno przystępuje do drugiego etapu sprzedaży węgla dla swoich mieszkańców.

Do 7 stycznia 2023 r. zbieramy zapotrzebowania na dostawę węgla:

  • frakcji grubej (orzech 25-50 mm);
  • frakcji średniej (groszek 5-25 mm).

Przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem dostępna ilość węgla dla jednego gospodarstwa domowego to 1500 kg. Jeśli jednak osoba uprawniona do dodatku węglowego nie nabyła węgla w ramach pierwszej tury sprzedaży w 2022 roku albo dokonała takiego zakupu w ilości mniejszej niż 1500 kg, to ilość węgla niezakupionego w ramach limitu za 2022 r. powiększa limit w 2023 r.

Procedura zamówienia, wypełniania wniosku, opłaty oraz odbioru węgla pozostają niezmienne, jak przy zakupie w 2022 r.

Zapotrzebowania na węgiel w drugiej turze prosimy składać w Urzędzie Miejskim w Mielnie ul. Bolesława Chrobrego 10 lub telefonicznie – nr 519 567 086 lub 94 345 98 38