Częściowe zwolnienie przedsiębiorców z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Na ostatniej Sesji Rady Miejskiej 26 lutego, zgodnie z zapowiedziami, uchwalono częściowe zwolnienie przedsiębiorców z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. W praktyce oznacza to:

  • zwolnienie obejmie kwotę pierwszej raty za okres od stycznia do 30 kwietnia 2021 r.
  • ze zwolnienia będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy już wpłacili opłatę za cały 2021 rok (proporcjonalny zwrot za okres pierwszej raty), opłacili pierwszą ratę do 31 stycznia 2021 r. lub dokonali płatności powiększonej opłaty w terminie dodatkowych 30 dni (do 2 marca 2021 r.)
  • zwroty dokonywane będą na podany przez przedsiębiorcę rachunek bankowy (prosimy o przekazywanie dyspozycji do zwrotów)

Osobą kontaktową w tej sprawie jest p. Barbara Mirosławska 94 345 98 67, e-mail: b.miroslawska@gmina.mielno.pl

- Nasi przedsiębiorcy m.in. hotelarscy, czy gastronomiczni musieli w ostatnim czasie mocno ograniczyć lub nawet całkiem zamknąć działalność w związku z pandemicznymi obostrzeniami. Pomagaliśmy im np. poprzez akcję "Wspieramy gastronomię w Gminie Mielno", ale także silnie zaangażowaliśmy się z większością nadmorskich samorządów w lobbowanie za jak najszybszym otworzeniem krajowej turystyki. Chcemy również wykorzystać narzędzia, jakie pojawiły się stosunkowo niedawno, a więc możliwości częściowych zwolnień z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - podkreśla Olga Roszak-Pezała, Burmistrz Mielna.Aktualizacja:

W dniu 26 marca 2021r weszła w życie Uchwała Nr XXXIII/368/2021 Rady Miejskiej Mielna w sprawie zwolnienia z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2021r. poz. 1212), na mocy której Gmina zwalnia przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia) z I raty opłaty w 2021r.


W celu uzyskania zwrotu prosimy przedsiębiorców o wypełnienie formularza informacji o nr rachunku bankowego podpisanego przez przedsiębiorcę lub osobę uprawnioną i złożenie w:

1. Osobiście w Urzędzie Miejskim w Mielnie ul. B. Chrobrego 10

2. Przesłanie pocztą na w/w adres

3. Przesłanie e-PUAPEM podpisanego podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.

W przypadku składania informacji przez pełnomocnika proszę o dołączenie pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową w wysokości 17 zł wpłaconą na rachunek bankowy: 14 8581 1014 2005 2000 0253 0007 (w tytule: zwrot opłaty za zezwolenie - alkohol)