Burmistrz Mielna ekspertem na Forum Ekonomicznym w Karpaczu

W trakcie Forum Ekonomicznego w Karpaczu Olga Roszak-Pezała, Burmistrz Mielna była jednym z ekspertów panelu dyskusyjnego poświęconego finansom samorządu terytorialnego.

– Sytuacja gmin staje się coraz trudniejsza, ponieważ z jednej strony ogranicza się nasze dochody własne, a z drugiej narzuca kolejne zadania, na które trzeba organizować w budżecie środki. Ponadto zbyt często zmieniane są przepisy – także związane z finansami – przez co niezwykle trudno jest cokolwiek planować, a przecież od gmin wymaga się właśnie polityki długookresowego budowania rozwoju w oparciu o takie narzędzia jak WPF – w trakcie dyskusji tłumaczyła Olga Roszak-Pezała.

Forum Ekonomiczne w Karpaczu to największe wydarzenie tego typu w tej części Europy. Bierze w nim udział ponad 5000 uczestników z ponad 50 krajów.