Budżet Obywatelski 2024 - aktualności

Budżet Obywatelski 2024 – czas składania projektów

Zgodnie z planem przez cały marzec mieszkańcy Gminy Mielno mieli mieć czas na składanie projektów do Budżetu Obywatelskiego. Jednak ze względu na fakt, że to jego pierwsza edycja, Olga Roszak-Pezała, Burmistrz Mielna, zdecydowała o wydłużeniu terminu do 16 kwietnia. Dzięki temu będzie więcej czasu na dopracowanie pomysłów. Projekty można złożyć tradycyjnie papierowo (dokumenty do pobrania w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Mielnie) lub całkowicie zdalnie – elektronicznie na portalu mielno.budzet-obywatelski.org (na portalu można też pobrać dokumenty do złożenia projektu w formie tradycyjnej).

Budżet Obywatelski, stanowiący nowość w Gminie Mielno, to narzędzie przekazujące określoną kwotę do wykorzystania na projekty zgłoszone i wybrane do realizacji przez mieszkańców. W pierwszej edycji do wzięcia jest 240 tys. zł, z czego połowę przeznaczono na obszar wiejski, a drugą na miasto Mielno.

Rozmawiali o Budżecie Obywatelskim

21 i 22 marca odbyły się spotkania z mieszkańcami Gminy Mielno zainteresowanymi składaniem projektów obywatelskich. Pojawiło się tam sporo informacji i cennych uwag, a także praktycznych przykładów, jakie powinny pomóc mieszkańcom w napisaniu jak najlepszych projektów. – To ważne, aby nasi mieszkańcy dobrze rozumieli, o co chodzi w tym całym przedsięwzięciu i żeby wiedzieli, jakie projekty mogą stworzyć, a także jak je napisać, by pomysły nie zostały odrzucone na etapie weryfikacji. Właśnie po to organizowaliśmy spotkania, gdzie staraliśmy się wytłumaczyć wszystko w bardzo przystępny sposób – tłumaczy koordynator Budżetu Obywatelskiego, Radosław Sobko. – Widząc reakcje osób, które na spotkaniach się pojawiły, jesteśmy przekonani, że taka forma przekazania informacji była potrzebna. Jednocześnie planujemy też podobne spotkania, ale już po ogłoszeniu listy projektów dopuszczonych do głosowania. Wtedy wnioskodawcy będą mogli przedstawić swoje inicjatywy i przekonać mieszkańców do głosowania właśnie na konkretne projekty – dodaje Olga Roszak-Pezała.